Biznes : Badania rynkowe

Badania rynkowe

Badania rynkowe prowadzone są przez każde niemal przedsiębiorstwo działające na rynku. Najczęściej badania rynkowe, obejmują badania popytu, podaży oraz cen. Badań rynkowych nie należy mylić z badaniami marketingowymi. Badania rynkowe są częścią badań marketingowych. Są różne sposoby i metody przeprowadzana, zarówno marketingowych jaki rynkowych badań. Opierać można się na różnego rodzaju wtórnych źródłach informacji. W zasadzie od tego zacząć można badania rynkowe, aby zorientować się w ogólnych tendencjach jakie panują, a raczej panowały na rynku. Dobrym źródłem tego typu informacji mogą być opracowania renomowanych wydawnictw jak również opracowania wydawane przez Główny Urząd Statystyczny. Jeśli dane są obiecujące można zdecydować się na sporządzenie dokładniejszych badań rynku, a konkretnie segmentów które są szczególnie interesujące dla przedsiębiorstwa. Badania rynkowe każde przedsiębiorstwo przeprowadzić może w własnym zakresie, jednak korzystniejsze okazać się może zlecenie tego zadania specjalistycznym firmom, zajmującym się tego typu badaniami.