Biznes : Otoczenie przedsiębiorstwa
aveco-system.pl doniczki wysokie

Otoczenie przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwa podzielić można na otoczenie bezpośrednie oraz pośrednie. W skład otoczenia bezpośredniego wchodzą przede wszystkim nabywcy, kupujący produkty przedsiębiorstwa oraz dostawcy dostarczający do przedsiębiorstwa odpowiednie towary i materiały. Jednym z elementów bezpośredniego, czyli najbliższego otoczenia firmy będą także jej pracownicy. Bardzo ważnym, przez niektórych uważanym za najważniejszy element otoczenia przedsiębiorstwa uważa się firmy konkurencyjne. Te, wymienione już elementy otoczenia bezpośredniego uznawane są za najbardziej istotne, oraz w największym stopniu oddziałujące na przedsiębiorstwo. Wyróżnia się także inne elementy otoczenia bezpośredniego. Są to banki i innego rodzaju instytucje finansowe. Zarówno te, które współpracują z przedsiębiorstwem jak i te, które po prostu działają na rynku, gdyż także one mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Bardzo często tez jako element otoczenia bezpośredniego wymienia się agencje doradcze oraz marketingowe.